Budowa tras rowerowych w gminie Ziębice zakończona

Firma ARES z Trzebieszowic zakończyła budowę singletracków, które powstały w ramach operacji pn. „Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki pieszo-rowerowe w gminie Ziębice”. Zadanie zrealizowano w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji to ponad 350 tys. złotych. Gmina Ziębice, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania QWSI, pozyskała na realizację inwestycji środki zewnętrzne w wysokości 180 tys. złotych.

W ramach projektu wykonawca przebudował część istniejących ścieżek leśnych na zrównoważone trasy rowerowe. Powstała w wyniku zadania sieć siedmiu tras będzie służyć turystom oraz mieszkańcom gminy i będzie udostępniona bezpłatnie. Ścieżki przebiegają przez atrakcyjne tereny leśne zlokalizowane w okolicy Ziębic, Skalic, Witostowic i Henrykowa.

Oficjalne otwarcie tras rowerowych odbędzie się wiosną przyszłego roku, na ten dzień został również zaplanowany XIX Rekreacyjny Rajd Rowerowy inaugurujący sezon rowerowy 2020.
źródło UM Ziębice

Autor: Salwador Pietruszka