W dniu wczorajszym Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański podpisał umowę z firmą “OMEGA PLUS” z Ożar.
Umowa została zawarta w dniu 21.10.2019 w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego pod nazwą Przebudowa ulicy Lipowej w Bradzie wraz z infrastrukturą. Całość prac ma zostać zakończona 16 grudnia 2019. Wartość umowy to 411 558,00 PLN.
We wrześniu Gmina otrzymała z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie na wykonanie remontu ul. Lipowej oraz montaż oświetlenia ulicznego.
Łączna wartość inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu na oświetlenie i za roboty drogowe (asfaltowanie) już zrealizowane w 2019 wynosi 1 094 297,43 PLN. Dofinansowanie w wysokości 766 008,20 PLN stanowić będzie 70% kwoty.
źródło UM Bardo

Autor: Salwador Pietruszka