Dofinansowanie dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy program pomocy z PROW 2014-2020. Od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. Nabory dotyczące nawodnienia w gospodarstwie rolnym będą ogłaszane cyklicznie.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1ha i nie większe niż 300ha.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł., przy czym refundacji podlega 50 % kosztów poniesionych na realizację inwestycji. Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy – złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych lub drogą pocztową.

Szczegółowe informacje: www.arimr.gov.pl w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii: 800-38-00-84.

Autor: Salwador Pietruszka