Leszy dojazd do basenu i stadionu w Ząbkowicach Śląskich

Dobiegają końca prace związane z przebudową ul. Kusocińskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do stadionu i basenu krytego. Do wykonania pozostały już ostatnie prace porządkowe. Inwestycja ta znacznie poprawiła dojazd do stadionu miejskiego oraz budowanego krytego basenu. Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na podstawie promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
źródło UM Ząbkowice Śląskie

Autor: Salwador Pietruszka