Kamieniec Ząbkowicki miastem: mieszkańcy zdecydowali

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki odbywały się konsultacje społeczne dotyczące uzyskania praw miejskich przez ww. wspomniany samorząd. W dniu wczorajszym miało miejsce ostanie zebranie, podczas którego większość zgromadzonych była za przyznaniem gminie Kamieniec Ząbkowicki praw miejskich.

Rezultat zakończonych konsultacji otwiera drogę do tego, abyśmy dalej kontynuowali temat praw miejskich. Teraz przyjdzie czas rozpatrzenie przez Radę Gminy odpowiedniej uchwały.
Zebrane opinie właściwych podmiotów zostaną przekazane wraz z wnioskiem do Rady Ministrów. To gremium rozpatrzy i podejmie ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie. Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, wówczas z dniem 1 stycznia 2021 r. Kamieniec Ząbkowicki stanie się miastem, a nasz samorząd stanie się gminą miejsko-wiejską. – napisał na Facebooku wójt gminy Kamieniec Ząbkowicki, Marcin Czerniec

Na oficjalne wyniki głosowań w poszczególnych sołectwach będzie jeszcze trzeba poczekać, ale wszystko wskazuje, że w najbliższym czasie Kamieniec Ząbkowicki uzyska status gminy miejsko-wiejskiej.

Autor: Salwador Pietruszka