OSP Kamieniec Ząbkowicki II z nowym sprzętem

Dzięki pozyskanym dotacjom strażakom z OSP Kamieniec Ząbkowicki II udało się zakupić sprzęt o łącznej wartości 35 tyś. zł. Strażacy wzbogacili się o: węże tłoczone i ssawne, rozdzielcz, kamerę termowizyjną, najaśnicę przenośną, pirometr do pomiaru temperatury , kurtynę wodną, ubrania specjalne oraz hełmy.

Zakup wyżej wymienionego sprzętu był możliwy dzięki dofinansowaniu z: Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz środkom pozyskanym przez OSP.

źródło OSP Kamieniec Ząbkowicki

Autor: Salwador Pietruszka