Prezes klubu Rotary w Ziębicach

W poniedziałek Ziębice odwiedziła gubernator Rotary Polska pani Małgorzata Wojtas. Przełożona wszystkich polskich klubów spotkała się z członkami ziębickiego Klubu Rotary. Aktualny Prezydent Klubu Mieczysław Fluder przedstawił dotychczasowe działania, np. fundowanie stypendiów dla młodych artystów czy wsparcie Bractwa Rycerskiego. Obecny podczas spotkania burmistrz Mariusz Szpilarewicz podziękował za działalność organizacji na rzecz mieszkańców gminy i regionu.

źródło UM Ziębice

Autor: Salwador Pietruszka