Ulica Ciasna już gotowa

Firma ZBYLBRUK zakończyła przebudowę odcinka ul. Ciasnej od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do ul. Krzywej. Dzięki temu poprawiła się nie tylko estetyka tej ulicy i komfort jazdy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo uczestników ruchu na tej ulicy. Oprócz nowej nawierzchni zamontowane zostało także nowe oświetlenie.

Projekt jest współfinansowany z EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 i budżetu państwa.
źródło UM Ząbkowice

Autor: Salwador Pietruszka