Ruszył remont zbiornika Topola

Zbiornik wodny Topola na Nysie Kłodzkiej zlokalizowany jest na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki w województwie dolnośląskim. Znajduje się w dolinie rzeki powyżej Paczkowa, między miejscowościami Pomianów Górny, Błotnica i swym zasięgiem zalewu sięga aż do miejscowości Topola.

Zapora zamyka zlewnię o powierzchni 2139 km2. Pojemność zbiornika przy maksymalnym poziomie piętrzenia to niemal 22 mln m3. W skład obiektu wchodzą jeszcze: zapora ziemna czołowa, trzyprzęsłowa klapowa budowla zrzutowa z mostem, kanał odpływowy, elektrownia wodna, przepławka dla ryb, przelew powierzchniowy.

Zbiornik wodny Topola, łącznie ze zlokalizowanym bezpośrednio poniżej zbiornikiem Kozielno, a także zbiornikami Otmuchów i Nysa, tworzy zespół zbiorników wielozadaniowych, wchodzących w skład kaskadowego systemu bezpośredniej ochrony przed powodzią kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców doliny Nysy Kłodzki.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za remont konstrukcji awaryjnego przelewu powierzchniowego obiektu, który służy ochronie przeciwpowodziowej i produkcji zielonej energii. Przedmiotem zamówienia ogłoszonego przez Wody Polskie jest zadanie pod nazwą “Naprawa konstrukcji awaryjnego przelewu powierzchniowego zbiornika wodnego Topola, zlokalizowanego na rz. Nysie Kłodzkiej”. Wykonawca będzie musiał przeprowadzić wszystkie prace do 30 września 2020 roku. W ramach robót do wykonania będzie między innymi remont: progu przelewu, części odpływowej, zasuw, klap soczewkowych, ubezpieczenia skarpy odwodnej korpusu zapory, a także budynku socjalnego. Gwarancja na realizację zamówienia nie może być krótsza niż 36-48 miesięcy.

źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne

Autor: Salwador Pietruszka