Chodnik przy ul. Słonecznej w Henrykowie przebudowany

Chodnik przy osiedlu przy ul. Słonecznej w Henrykowie doskonale wpisywał się w tegoroczne kryteria naboru do Funduszu Pomocy Rozwojowej – a mianowicie poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodnika na terenie wiejskim przy drodze gminnej. Całość przebudowy chodnika kosztowała 236 tys. zł, z tego prawie połowa to dotacja FPR z Województwa Dolnośląskiego. Prace, która wykonywała lokalna firma, polegały na rozbiórce zniszczonego pobocza, wykonaniu podbudowy, krawężników i obrzeży oraz ułożeniu kostki. Nad prawidłowością wykonania zadania – oprócz nadzoru Wydziału Budownictwa UM – czuwał radny z Henrykowa, pan Władysław Lach.
źródło UM Ziębice

Autor: Salwador Pietruszka