Koniec remontu ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku

W zeszłym tygodniu zakończył się remont ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku. Na zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 1 618 010,98 zł. Całkowity koszt przebudowy tej ulicy to 2 293 950,00 zł w tym wkład Gminy wyniósł 675 939,02 zł.

źródło UM Ziębice

 

Autor: Salwador Pietruszka