Oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Mąkolnie

21 listopada burmistrz Grażyna Orczyk i starosta Roman Fester w obecności współpracowników, radnych i mieszkańców dokonali przecięcia wstęgi i oficjalnego oddania do użytkowania przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 3142D w Mąkolnie. Oboje samorządowcy podkreślili wartość współpracy i porozumienia przy realizacji tak kosztownych i potrzebnych zadań. Inwestycja realizowana była w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich. Przebudowano 2,248 km drogi oraz znaczną cześć chodnika i sieci kanalizacji deszczowej. Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 2 823 890,51zł, przy udziale finansowym Gminy Złoty Stok 643 696,25 zł.
źródło UM Złoty Stok

Autor: Salwador Pietruszka