Certyfikat promujący krwiodawstwo dla gminy Ziębice

Urząd Miejski w Ziębicach otrzymał – podczas 6 w tym roku akcji poboru krwi organizowanej w Ziębicach przez PCK Ziębice – Certyfikat Firmy Promującej Honorowe Oddawanie Krwi. Certyfikat nadaje Narodowe Centrum Krwi oraz Ministerstwo Zdrowia. Wyróżnienie burmistrzowi wręczali Przemysław Woyciechowski oraz przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Podobny certyfikat otrzymało Ziębickie Centrum Kultury, a wyróżnienia odebrali pan Bogdan Ciurkot (krwiodawca od 35 lat, oddał 50 litrów krwi), pani Barbara Rak (za współpracę z PCK i PCK HDK) oraz pani Dominika Samborska, wyróżniona za wsparcie akcji honorowego krwiodawstwa w 2019 r.

źródło UM Ziębice

Autor: Salwador Pietruszka