Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Bardzie

Gmina Bardo podpisała umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Bardzie wraz z infrastrukturą”.
9 grudnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański podpisał umowę z firmą BUDBIS Bis Paweł ul. Konradowa 1A, 48-303 Nysa. Wartość umowy wynosi brutto 2 003 308,15 zł. Planowane zakończenie realizacji zadania to 31.08.2020 r. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest jeszcze w tym roku.
Zakres opracowania obejmuje:
przebudowę jezdni, chodników i zjazdów w pasie drogi gminnej 118765D ulicy Grunwaldzkiej w Bardzie wraz z infrastrukturą tj. odwodnieniem i oświetleniem ulicznym od skrzyżowania z ulicą Kolejową km 0+000 do skrzyżowania z ulicą Polną i Chabrową km 0+850.
Przebudowa będzie obejmowała:
– przebudowę ulicy Grunwaldzkiej 850 m,
– przebudowę skrzyżowania z ulicą Polną – przebudowa skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie wyniesione wraz z wyniesionymi przejściami dla pieszych z niezbędnym oznakowaniem i oświetleniem,
– przebudowę skrzyżowania z ulicą Polną i Chabrową,
– wykonanie nowego przejścia dla pieszych (w obrębie skrzyżowania z ul. Kolejową),
– budowę progów zwalniających 3 szt.
– budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
– budowa nowej linii oświetlenia ulicznego,
– przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN w zakresie kolizji.
Warto przypomnieć, że środki na to zadanie Gmina Bardo otrzymała od Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach dofinansowania inwestycji drogowych na terenie województwa dolnośląskiego z Funduszu Dróg Samorządowych – wartość dofinansowania to aż 70 % całej inwestycji.
W trakcie przebudowy ulicy Grunwaldzkiej będą utrudnienia w komunikacji i z dojazdem do domów, dlatego już teraz też prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość w okresie prowadzenia robót drogowych.

Autor: Salwador Pietruszka