Inspekcja inwestycji w gminie Ziębice

Burmistrz gminy Ziębice, Mariusz Szpilarewicz, wraz z podinspektor Martą Pasternak, odpowiedzialną za współpracę z sołtysami i realizację funduszu sołeckiego, odwiedzili Starczówek. W sołectwie wykonano scenę oraz ogrodzenia z budżetu obywatelskiego. Wartość inwestycji to 32 500 zł. W tym roku zakupiono również zestaw zabawowy, który zostanie zainstalowany na tworzonym od podstaw placu zabaw. W ramach funduszu sołeckiego wykonano wiatę oraz zakupiono kostkę. Na ten cel przeznaczono ponad 26 tysięcy złotych. Teren wokół placu zabaw oraz wiaty został uporządkowany w czynie społecznym.

Nie byłoby wielu inwestycji w Starczówku, gdyby nie starania pana Marka Zająca. Sołtys Starczówka od wielu lat zabiegał o pomoc gminy w poprawie warunków sołectwa.
źródło UM Ziębice

Autor: Salwador Pietruszka