Milionowe dofinansowanie dla strażaków z gminy Ziębice

12 grudnia pierwsze jednostki OSP gminy Ziębice mogły odebrać sprzęt ratowniczy, który został zakupiony w bieżącym roku z budżetu gminy oraz dotacji pozyskanych przez gminę i jednostki z Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego OSP Henryków wzbogaciło się m.in. o dwie poduszki wysokociśnieniowe, pilarkę Stihl, parawan ochronny i zestaw do otwierania drzwi i cięcia Lucas. Ze środków gminnych zakupiono prądownicę wodną TFT G-Force. OSP Starczówek ze środków Urzędu Marszałkowskiego otrzymało pilarkę Stihl, a ze środków gminnych aparat oddechowy oraz czujnik bezruchu. Przedstawiciel OSP Czerńczyce odebrał dwa radiotelefony Hytera oraz węże tłoczne – zakupy ze środków gminnych.

Ze względu na długi czas oczekiwania na dostawy sprzętu strażackiego, kolejne jednostki będą otrzymywały sprzęt sukcesywnie do końca roku. W przekazaniu sprzętu udział wzięli przedstawiciele poszczególnych jednostek, burmistrz Mariusz Szpilarewicz, prezes Zarządu Gminnego OSP Ryszard Nowak oraz inspektor ds. zarządzania kryzysowego Wojciech Zioła, koordynujący zakupy i współpracę z jednostkami OSP, które w naszej gminie działają jako samodzielne stowarzyszenia.

Myślę, że w ciągu dwóch, trzech miesięcy uda nam się ujednolicić sprzęt łączności, którym posługują się wszystkie nasze jednostki. Będą to nowoczesne radiotelefony, które usprawnią łączność i pomogą sprawniej koordynować akcje. Jest to dość kosztowna operacja, ale zalecana przez współpracującą z nami Państwową Straż Pożarną, która dokonuje oceny gotowości bojowej ochotniczych jednostek – powiedział burmistrz Mariusz Szpilarewicz.

źródło UM Ziębice

Autor: Salwador Pietruszka