Startują zgłoszenia do Ząbkowickich Krzywych Wież

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek ogłosił nabór zgłoszeń do wyróżnienia Ząbkowickie Krzywe Wieże 2019. W tym roku nagrody przyznane zostaną w 7 kategoriach:

1. Przedsiębiorca roku
2. Kultura i Sztuka
3. Nauczyciel na Medal
4. Uczeń na Medal
5. Sport i Kultura Fizyczna
6. Działalność Społeczna
7. Ząbkowiczanin Roku

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin znajdą Państwo na stronie internetowej http://www.zabkowiceslaskie.pl/aktualnosci/_uniq_Pynso78K,5599.html. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 31 stycznia 2020r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie do Konkursu Ząbkowice Krzywe Wieże”.
Zgłoszenie można także wysłać skanem na adres e-mai: stanislaw.moderski@zabkowiceslaskie.pl
źródło UM Ząbkowice

Autor: Salwador Pietruszka