Plany na dalszy rozwój gminy Ząbkowice Śląskie

Gmina Ząbkowice Śląskie przygotowuje konsultacje społeczne w sprawie Studium Gminy Ząbkowice Śląskie. Burmistrz Marcin Orzeszek z pracownikami Urzędu Miejskiego spotkał się z przedstawicielami Szkoły Planowania Przestrzennego. Podczas spotkania tworzony był model planistyczny dla gminy Ząbkowice Śląskie, który jest oparty na 4 podstawowych filarach: budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym, terenach rekreacyjnych, farmach fotowoltaicznych oraz zapewnieniu obszarów dla rozwoju firm produkcyjnych i usługowych.
źródło UM Ząbkowice Śląskie

Autor: Salwador Pietruszka