Zasady poruszania się pojazdów w centrum Ziębic

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, a tym samym wzmożonym ruchem w obrębie starego miasta, przypominamy zasady ruchu drogowego obowiązujące na ziębickim Rynku:

– obszar Rynku to tzw. strefa zamieszkania, w której pieszy może poruszać się swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku).

Ponadto:
– obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h;

– wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych: Strefa Płatnego Parkowania – w dniach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 8:00 do 16:00;

– opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Przypominamy również, że pierwszeństwo mają pojazdy wjeżdżające na rynek.

W przypadku braku wolnych miejsc parkingowych zachęcamy do korzystania z parkingu znajdującego się przy Targowisku miejskim – wjazd od ulicy Kolejowej i Wałowej.

źródło UM Ziębice

 

Autor: Salwador Pietruszka