Nowy sprzęt dla szkół z gminy Ząbkowice Śląskie

Placówki oświatowe w Gminie Ząbkowice Śląskie wzbogaciły się o wiele nowego sprzętu edukacyjnego, przeprowadzone zostały także remonty w przedszkolach, dzięki czemu znacząco podniosła się jakość edukacji w gminie Ząbkowice Śląskie. Do Przedszkola Publicznego nr 4 został zakupiony “magiczny dywan”, Przedszkole Publiczne nr 5 wzbogaciło się o tablicę interaktywną, a żłobek zostanie doposażony w zabawki, meble, leżaki i mnóstwo innego, niezbędnego sprzętu.

Na wakacjach przeprowadzono także remonty w przedszkolach, m.in. wyremontowano łazienki i sale zajęciowe. Dużymi inwestycjami były także m.in. przebudowa dachu na szkole w Zwróconej i budowa boiska sportowego przy SP nr 1.
źródło UM Ząbkowice Śląskie

Autor: Salwador Pietruszka