Czy gmina Ząbkowice Śląskie otrzyma 10 mln euro?

Gmina Ząbkowice Śląskie znalazła się w gronie 54 miast – liderów rozwoju lokalnego, którzy mają szansę otrzymać do 10 mln euro na sfinansowanie przedsięwzięć poprawiających jakość życia mieszkańców.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego i Rozwoju Instytucjonalnego oraz Kompletnej Propozycji Projektu. Warto dodać, iż gmina Ząbkowice Śląskie znalazła się w gronie 54 miast, w tym prestiżowym gronie 5 dolnośląskich miast: Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Głogów, w których propozycje projektowe zostały najwyżej ocenione przez niezależnych ekspertów. Jesteśmy W Do konkursu przystąpiło 213 polskich miast średnich.

W poniedziałek przedstawiciele wszystkich miast, w tym Ząbkowic Śląskich, spotkali się w Warszawie na konferencji inaugurującej II etap naboru Programu „Rozwój lokalny”. W spotkaniu uczestniczyła Małgorzata Jarosińska – Jedynak Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, dyrektor Departamentu Programów Pomocowych MFiPR, Andrzej Porawski Dyrektor Biura Związku Miast Polskich oraz Marie Elise Axelsen Dyrektor Norweskiego i Związku Władz Regionalnych i Lokalnych.

Gminę Ząbkowice Śląskie na tym spotkaniu reprezentował Dariusz Małozięć, Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego.

Projekty przygotowane przez miasta muszą być nastawione na poprawę poziomu życia mieszkańców i użytkowników miast wraz udziałem społeczności. Ich realizacja przyczynić musi się przyczynić do zahamowania lub spowolnienia negatywnych trendów rozwojowych lub katalizowania pozytywnych zmian. Projekty wynikać muszą z dogłębnie przeprowadzonej analizy problemów i zawarte muszą być w Planie Rozwoju Lokalnego.

Wnioski gminy składać będą do 31 lipca, a więc najbliższe pół roku to okres intensywnej pracy nad przygotowaniem kompletnej propozycji projektu wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego.

Wierzę, że mieszkańcy naszego miasta i gminy włączą się aktywnie w przygotowanie dokumentów strategicznych, gdyż tylko taka współpraca zaowocuje dobrym projektem – mówi Marcin Orzeszek Burmistrz Ząbkowic Śląskich – a dobry projekt skutkować będzie otrzymaniem dofinansowania w wysokości nawet 10 mln euro na poprawę jakości życia naszych Mieszkańców.

Program „Rozwój Lokalny” realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

źródło UM Ząbkowice Śląskie

Autor: Salwador Pietruszka