Gmina Ziębice na razie nie podnosi opłat za śmieci

W ostatnich dniach gmina Ziębice wydała komunikat w związku z nowelizacją ustawy śmieciowej. Poniżej publikujemy komunikat ziębickiego samorządu.

” W związku z zapytaniami Mieszkańców, dotyczącymi zmian w opłatach za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ziębice, informujemy, że w pierwszym półroczu 2020 nie będzie wzrostu opłat za odbiór odpadów. Do zmian wymuszonych wprowadzeniem zapisów w zmienionej w 2019 r. ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym przede wszystkim do wprowadzenia minimum dwukrotnej stawki (kary) za odbiór odpadów zmieszanych, będziemy dostosowywać się w II półroczu. Uspokajamy: o wszystkich zmianach będziemy informować, a powierzenie wywozu odpadów spółce gminnej w trybie in-house nie wymusza na gminie drastycznego skoku cen dla Mieszkańców.

Apelujemy jednak do wszystkich właścicieli nieruchomości, aby ten czas wykorzystać na zakup pojemników do segregacji odpadów lub doprowadzić do porozumień wewnątrz wspólnot co do wykorzystywania wspólnych pojemników. Wszelkimi poradami służą pracownicy Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego lub pracownicy spółek ZUK i ZGO.

Jednocześnie przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w pok. nr 8 można na bieżąco odbierać wydrukowane blankiety wpłat za odbiór śmieci. W tym miejscu można też otrzymać wydrukowaną instrukcję na temat segregacji odpadów oraz zasad korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Stawowej 2a (ZUK).”

Autor: Salwador Pietruszka