Czy w Ziębicach powstanie Koło Terenowe PTTK?

Pierwszy krok do utworzenia Koła Terenerowego PTTK w Ziębicach przy Oddziale PTTK w Ząbkowicach Śląskich, został uczyniony. Podczas spotkania grupy inicjatywnej, dwudziestu jeden mieszkańców gminy Ziębice, zadeklarowało chęć dołączenia do PTTK i członkostwa w ziębickim Kole Terenowym. Na tym jak się okazuje jednak nie koniec. Wiele osób nie mogło uczestniczyć w dzisiejszym zebraniu, a pragnie dołączyć do PTTK, co będzie możliwe podczas kolejnego spotkania. Jerzy Organiściak – wieloletni członek Odziału PTTK w Ząbkowicach Śląskich przybliżył zebranym historię ząbkowickiego Oddziału. Jego struktury. Zadania. Cele. Bieżące plany. Omówił także korzyści płynące z bycia członkiem PTTK oraz bycia członkiem Kola Terenerowego. Deklaracje założenia Koła podpisane przez uczestników, zostały przekazane do Zarządu Oddziału PTTK w Ząbkowicach Śląskich. Oddział w ramach podjętej Uchwały powoła Koło Terenowe PTTK w Ziębicach.

źródło Facebook

Autor: Salwador Pietruszka