Pierwszy etap remontu Ziębickiego Centrum Kultury zakończony

W dniu wczorajszym w Ziębickim Centrum Kultury podsumowano pierwszy etap remontu, który realizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Wniosek złożony przez Ziębickie Centrum Kultury zajął 3. miejsce w Polsce. W ramach projektu przyznano dofinansowanie w kwocie blisko miliona złotych.

Pierwszy etap remontu obejmował instalację windy, aby zapewnić dostęp do biblioteki osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. W ramach prac remontowych naprawiono podjazd oraz wejście do budynku.

Uroczystego przecięcia wstęgi, a tym samym symbolicznego zniesienia bariery dla osób z niepełnosprawnością dokonali : Burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz oraz pan Antoni Chołodniak.

Podczas spotkania zaprezentowano nowy logotyp Biblioteki Publicznej. Uroczystej prezentacji dokonał kierownik jednostki pan Sebastian Polak.

Autor: Salwador Pietruszka