Przetarg na przebudowę ząbkowickiego zamku został ogłoszony

Gmina Ząbkowice Śląskie ogłasza przetarg na realizację zadania publicznego pn.: “Śladami wspólnej średniowiecznej historii”.

Termin składania ofert: 04.02.2020 godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 w Biurze Obsługi Interesanta

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na Zamku w Ząbkowicach Śląskich polegających na remoncie i dostosowywaniu wieży bramnej wraz z pomieszczeniami przyległymi na cele użytkowe – trasa turystyczna i pomieszczenia ekspozycyjne. Przebudowę dziedzińca wraz z odbudową podcienia w oparciu o zachowane relikty przy wieży bramnej. Przywróceniu zwieńczenia wieży bramnej. Wykonaniu przyłączy wod-kan i instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych w adoptowanej części Zamku.
źródło UM Ząbkowice Śląskie

Autor: Salwador Pietruszka