10 nowych miejsc żłobkowych w Ziębicach

10 nowych miejsc żłobkowych zostanie utworzonych w Żłobku Miejskim przy ul. Klasztornej w Ziębicach. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Gmina Ziębice otrzyma dotację w wysokości 229.352 zł. Kwota wkładu własnego to 56.338 zł. Oprócz prac remontowych i zakupienia dodatkowego wyposażenia, za pieniądze z dotacji zostanie wykonany plac zabaw.

źródło UM Ziębice

Autor: Salwador Pietruszka