Ząbkowicka straż miejska kontroluje mieszkańców

Na stronie ząbkowickiego urzędu miejskiego pojawił się komunikat o prowadzonych kontrolach dotyczących deklaracji śmieciowych.  Poniżej zamieszczamy treść komunikatu:

“Uprzejmie informujemy, że Straż Miejska Ząbkowic Śląskich rozpoczęła kontrolę ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość pod kątem złożonych deklaracji śmieciowych. Strażnicy będą sprawdzać liczbę osób zamieszkujących dany lokal oraz czy zgadza się ona z tą, która została wpisana do deklaracji. Sprawdzane będzie także, czy mieszkańcy segregują odpady.

Kontrole obejmują również przedsiębiorców działających na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie, czy mają podpisane umowy na wywóz nieczystości.

Informujemy, że nastąpiła zmiana przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od tego roku, niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lub podanie w niej niewłaściwych danych dotyczących ilości osób zamieszkałych nieruchomość, stanowi wykroczenie. Tym samym podlega karze grzywny zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia.”

Autor: Salwador Pietruszka