Zebranie sprawozdawcze OSP Henryków

Ochotnicza Straż Pożarna w Henrykowie należy do czołówki najczęściej dysponowanych do zdarzeń jednostek na terenie Dolnego Śląska. Duży profesjonalizm i ogromne zaangażowanie druhów z Henrykowa przysparza im wiele sympatii i uznania, a także pomocy sponsorów. Rok 2019 był dobrym rokiem jeśli chodzi o pozyskanie nowego sprzętu ratowniczego dla jednostki.

Druhowie nigdy też nie odmawiali pomocy w organizacji i zabezpieczeniu imprez i wydarzeń w gminie Ziębice. Pracują też społecznie przy swojej remizie, czego efektem w ostatnim roku jest nowe ogrodzenie i maszty z flagami, a to oczywiście nie wszystko. W sobotę odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze jednostki. Za swoją działalność druhowie z zarządu otrzymali jednogłośne absolutorium. Gośćmi zebrania byli m.in. burmistrz Mariusz Szpilarewicz, komendant powiatowy PSP kapitan Bartłomiej Zarzycki, prezes Zarządu Gminnego OSP Ryszard Nowak, wiceprezes Wiesław Karpierz, komendant gminny OSP Zygmunt Bielawski, radny Władysław Lach, inspektor Wojciech Zioła oraz przedstawiciele współpracujących instytucji i liczni sponsorzy.

W ten weekend odbyły się podobne zebrania w Czerńczycach i Nowym Dworze i tam również druhowie jednogłośnie udzielili swoim zarządom absolutoriów. W każdej z tych jednostek OSP podsumowano działalność ubiegłego roku i wyznaczono konkretne zadania na nowy rok.

źródło UM Ziębice

 

Autor: Salwador Pietruszka