Budowa kanalizacji w Skalicach w gminie Ziębice

Rozpoczęła się budowa sieci kanalizacyjnej, która pozwoli w tym roku skanalizować wieś Skalice oraz połączyć się z oczyszczalnią ścieków w Henrykowie. Na zdjęciach widać, że trwają roboty na odcinku Jasienica – Skalice, który z kolei pozwoli w kolejnych etapach włączyć do kanalizacji Jasienicę, Bożnowice i Nowinę. Wartość zadania na ten rok to 1,5 mln zł. Kanalizacja Skalic jest również ważna w tym roku dlatego, że planowana jest na drugą połowę roku przebudowa drogi gminnej Skalice – Nowy Dwór.
źródło UM Ziębice

Autor: Salwador Pietruszka