Sprawozdanie OSP Kamieniec Ząbkowicki II

Druhowie podsumowali kolejny rok swojej działalności. Warto podkreślić fakt, że w tym roku otwiera się nowa karta historii tej jednostki po wpisaniu jej w struktury KSR-G. To jest niewątpliwa nobilitacja i uznanie sprawności, ale też i przyczynek do dalszej wytrwałej pracy na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

Druhowie są teraz w pełni wyposażeni w sprzęt, samochód oraz infrastrukturę towarzyszącą. Jednostka, na tle innych jednostek z terenu powiatu ząbkowickiego wpisanych do systemu KSR-G, prezentuje się wzorcowo. Gratulacje dla druha naczelnika Tomka Hańczyka za uzyskanie tytułu Strażaka Roku w naszym lokalnym plebiscycie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. – powiedział wójt gminy Kamieniec Ząbkowicki, Marcin Czerniec

źródło Facebook

Autor: Salwador Pietruszka