Program “Ograniczenie niskiej emisji” na terenie gminy Ziębice

Burmistrz Ziębic ogłasił nabór wniosków na zadanie pn. “Orgraniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Ziębice – edycja IV”.
Mieszkańcy gminy Ziębice w ramach zadania mogą uzyskać dofinansowanie na zmianę sposobu ogrzewania ze starych, nieefektywnych kotłów opalanych paliwem stałym na nowoczesne i przyjazne środowisku źródło ciepła.

W ramach dofinansowania można uzyskać do:

– 5 tys. zł na wymianę ogrzewania w lokalu mieszkalnym i budynku jednorodzinnym;

– 2 tys. zł na mieszkanie do wymiany ogrzewania obsługującego kilka lokali mieszkalnych.

Nabór trwa od dnia 24 marca do odwołania.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ziębicach osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty. Wzór dokumentów dostępny jest na stronie www.ziebice.pl, na BIPie oraz w Urzędzie Miejskim (pok. nr 01 i 23).

Gmina Ziębice jednocześnie informuje, iż zgodnie z rozstrzygnięciem Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, kwalifikowane będą tylko koszty, które zostaną poniesione po podpisaniu umowy o dotację. Ponadto ziębicki samorząd planuje wdrożyć kolejny program, w którym możliwe będzie kwalifikowanie kosztów od stycznia 2019 r. jednak również w tym przypadku ostateczne rozstrzygnięcie wyda Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu. Otrzymanie dotacji refundującej koszty poniesione od 2019 r. możliwe będzie po uzyskaniu pożyczki z WFOŚiGW

źródło UM Ziębice

Autor: Salwador Pietruszka