Gmina Stoszowice przygotowuje się na koronawirusa

Wójt Gminy Stoszowice Paweł Gancarz zwołał Zespół Kryzysowy w sprawie oceny zagrożenia koronawirusem oraz powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na wypadek wystąpienia przypadków chorobowych. Udział w posiedzeniu wzięli przedstawiciele jednostek podległych, placówek przedszkolnych i szkolnych, policji, straży pożarnej oraz placówki medycznej w Budzowie. Celem pracy zespołu jest wsparcie administracji rządowej, jeśli nie sprosta wyzwaniu. Należy zauważyć, że Powiat Ząbkowicki ma ponad 66 tys. mieszkańców, a stacja sanitarno – epidemiologiczna jest jedna.

Z uwagi na brak informacji, wytycznych administracji rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego, braku opracowania procedur, zdecydowano o podjęciu działań w przypadku pojawienia się ogniska zarażenia wirusem w gminie Stoszowice. Pomimo, że to nie nasze kompetencje, ale z uwagi na zdrowie naszych mieszkańców jesteśmy w trakcie opracowywania schematu działań, które pozwolą zminimalizować panikę i dezinformację. Udostępnione zostaną mieszkańcom informacje o zasadach profilaktyki oraz bieżącej sytuacji w regionie. – czytamy na stronie internetowej gminy Stoszowice

Należy pochwalić gminę, że jako pierwsza w powiecie ząbkowickim stara się wypracować mechanizmy działania na wypadek wystąpienia wirusa w naszym regionie.

Autor: Salwador Pietruszka