Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki

W Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, odbyło się spotkanie podsumowujące etap prac projektowych przy zadaniu „Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku”. Zadanie to jest realizowane wspólnie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wykonawcy Eurovia Polska S.A., projektant zadania Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Trakt, przedstawiciele nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci wodociągowej i oświetleniowej, Burmistrz Złotego Stoku oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku. W toku spotkania omówiono zakres prac projektowych inwestycji, zagadnienia i zagrożenia związane z wymogiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie zastosowania nawierzchni z kostki granitowej Placu Kościuszki oraz wynikające z tej decyzji opóźniania w realizacji zadania. Wykonawca Eurovia Polska S.A. zadeklarował niezwłoczne przejście do kolejnych etapów inwestycji po podpisaniu stosownego aneksu z DSDiK zwiększającego zakres rzeczowy zadania, w związku z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Rozpoczęcie prac budowlanych zgodnie z informacją Wykonawcy planowane jest na III kwartał 2020r.

Autor: Salwador Pietruszka