W Ząbkowicach powstanie nowy park

Gmina Ząbkowice Śląskie ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania publicznego pn.:”poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie”.

Ta inwestycja polega na rewitalizacji parku miejskiego przy ul. Żeromskiego w części od basenu miejskiego do stadionu i krytej pływalni.Zakres pracy ma obejmować oczyszczenie terenu, wybudowanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, montaż drewnianej altany, wybudowanie alejek spacerowych.
źródło UM Ząbkowice Śląskie

Autor: Salwador Pietruszka