Bezpłatny kurs operatorów maszyn budowlanych

Burmistrz Ząbkowic Śląskich zaprasza mieszkańców gminy i okolic na bezpłatne kursy eksploatacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych(koparki, koparko-ładowarki itp.) w ramach projektu “Człowiek – najlepsza inwestycja”.

Warunkiem udziału w projekcie jest podpisanie i złożenie wymaganych dokumentów.

Szkolenie rozpoczyna się 5 kwietnia 2020 roku w Ząbkowicach Śląskich.

Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z firmą KSK Szkolenia, ul. Wrocławska 17, tel. 575 435 223, 793 435 220. Kontakt mailowy: klodawa@darmoweszkoly.pl.

Opis całego projektu a także formularz podania, które należy złożyć, by wziąć udział w szkoleniu w załączeniu oraz dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich.

Kwestionariusz chęci udziału w projekcie można składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta.
źródło UM Ząbkowice Śląskie

Autor: Salwador Pietruszka