REACT-EU – lek na problemy systemu zdrowia po pandemii COVID-19

Doświadczenie pokazuje, że powikłania po COVID-19 mogą trwać wiele miesięcy, jeśli nie lat, uniemożliwiając niektórym pacjentom normalne życie. Z pomocą przychodzi REACT-EU – środki dla oddziałów szpitalnych i realne wsparcie, które ma znaczenie dla naszego zdrowia publicznego i bezpieczeństwa.

Wzmacniamy system ochrony zdrowia – czym jest REACT-EU?

Nadal odczuwamy skutki pandemii COVID-19 – powikłania po tej chorobie mogą trwać kilka miesięcy, uniemożliwiając wielu pacjentom normalne życie. Niestety, nie dotyczą tylko płuc – odnotowuje się wiele przypadków zapalenia mięśnia sercowego czy zaburzeń o charakterze neurologicznym. Nie brakuje też pacjentów, którzy zmagają się z chronicznym zmęczeniem, problemami z układem krążenia i zaburzeniami psychicznymi.

REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) to specjalna inicjatywa Komisji Europejskiej, która zakłada kompleksowe wsparcie w odbudowie spójności oraz terytoriów Europy i zapewnia dodatkowe środki na przeciwdziałanie skutkom – zarówno społecznym, jak i gospodarczym – kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19. Nakłady te pozwalają również sfinansować przedsięwzięcia, które odpowiadają na doświadczenia i wnioski z pandemii, czy też przygotować się na wypadek zaistnienia kolejnych zagrożeń epidemicznych w przyszłości.

Warto zaznaczyć, że dofinansowanie projektów dla tego instrumentu wynosi sto procent, co oznacza, że dany projekt może zostać całościowo sfinansowany z dotacji unijnych. Największe kwotowo środki dla systemu zdrowia w ramach REACT-EU zostały przekierowane do programu „Infrastruktura i Środowisko”.

Fundusze Europejskie przeznaczone dla Polski w ramach mechanizmu REACT-EU to wielozakresowe i kompleksowe wsparcie nie tylko dla oddziałów szpitalnych, ale także dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej – o tym, jak istotną funkcję pełni, mogliśmy się przekonać podczas pandemii.

Główny Inspektorat Sanitarny otrzymał ponad 18 mln zł, kolejne 121 mln trafiło do wszystkich wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. GIS wykorzysta otrzymane środki na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz – co najważniejsze – na budowę w swoim Systemie Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS) nowych modułów, takich jak bezpieczeństwo żywności, higiena środowiska czy nadzór nad chemikaliami.

Przyznane zostaną również środki na m.in. utworzenie w Lublinie laboratorium o klasie bezpieczeństwa BSL-3, a więc takiego, w którym można badać próbki zawierające najbardziej niebezpieczne patogeny. Całkowite dofinansowanie unijne dla inwestycji w projekt GIS i wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne wynosi niemal 148 mln zł.

Projekty, z których wszyscy skorzystamy

Swoje projekty wdrażają w życie placówki posiadające oddziały zakaźne oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna. Już 32 szpitalne oddziały zakaźne oraz współpracujące z nimi pracownie diagnostyczne realizują swoje dofinansowane projekty – udział środków unijnych w przypadku tych inwestycji wynosi niemal 216 mln zł. Przedstawiamy przykłady konkretnych realizacji możliwych dzięki mechanizmowi REACT-EU.

Oddział zakaźny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu będzie miał możliwość znaczącej modernizacji, m.in. przez zakup nowego sprzętu (wartość całego projektu to 8 mln zł). Szpital zakupi pompy infuzyjne (to sprzęt do bardzo precyzyjnego podawania leków), respiratory czy monitor hemodynamiczny, który służy do bardzo szczegółowej obserwacji i diagnostyki pracy mięśnia sercowego. Całkowita wartość projektu, czyli sto procent dofinansowania z Unii Europejskiej, wynosi 8 mln zł.

Kolejnym przykładem jest Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, gdzie planowany jest remont pomieszczeń pracowni diagnostyki laboratoryjnej oraz zakup specjalistycznego wyposażenia dla oddziału zakaźnego, m.in. aparatów RTG i USG. Jest to realne wsparcie w szczególności diagnostyki onkologicznej i onkologii, których potrzeby zostały unaocznione w trakcie pandemii COVID-19. Zaplanowany jest również zakup sprzętu do obsługi systemu kolejkowego w punkcie przyjęć na oddziale zakaźnym oraz unowocześnienie zapasowego centrum przetwarzania danych. Wartość tej inwestycji i udzielonego unijnego wsparcia z Programu Infrastruktura i Środowisko to ponad 5,5 mln zł.

Z kolei Szpital Powiatowy w Radomsku pieniądze z unijnej dotacji zainwestował m.in. w najnowocześniejszy sprzęt do USG, a dokładnie USG Arietta 750 VE – ultrasonograficzny system diagnostyczny klasy premium. Aparaturę stworzono na kompletnie nowej platformie na podstawie nowej generacji układu formowania fali, nowatorskiego systemu nadawczo-odbiorczego i innowacyjnego cyfrowego systemu przetwarzania sygnałów. Jeden taki aparat do USG kosztuje 290 tys. zł.

Kończy się także zawieranie umów na projekty poświęcone wsparciu ponadregionalnych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia, nowotworów, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz onkologii. Aż 520,5 mln zł z UE, by pacjent mógł być leczony szybko, kompleksowo i w przyjaznych, bezpiecznych warunkach.

REACT-EU bezpośrednio przekłada się na poprawę udzielanych świadczeń zdrowotnych, poprawia jakość życia Polaków i pozwala na niwelowanie skutków pandemii COVID-19, które dotykają lub będą w przyszłości dotyczyć dużej części pacjentów.